In Nederland steunen we de stichting Kind en Brandwond.  

De Medische verzorging van mensen met brandwonden staat in Nederland op een hoog peil. Voor de behandeling van brandwonden zijn drie gespecialiseerde brandwondencentra in Beverwijk, Groningen en Rotterdam. Jaarlijks komen enkele tientallen kinderen en jongeren met ernstige brandwonden in één van de drie Nederlandse brandwondencentra terecht. In veel gevallen blijven ze weken tot maanden opgenomen. De stichting Kind en Brandwond probeert te helpen om het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken.
Naast medische zorg is echter meer nodig. Maar deze extra’s kunnen vaak niet betaald worden vanuit de reguliere middelen. De stichting Kind en Brandwond werd in 1990 opgericht om deze zaken te financieren en organiseren. Bijvoorbeeld aangepast spelmateriaal voor kinderen die langdurig zijn opgenomen. Of het organiseren van speciale vakantieweken voor kinderen, tieners en jongeren met brandwonden. Door de organisatie van vakantieweken, logeerprojecten en gezinsdagen komen lotgenoten en hun familieleden met elkaar in contact. Dit contact is zeer waardevol bij het verwerken van de psychologische gevolgen van de brandwonden.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de stichting: http://www.kindenbrandwond.nl/